Algemene voorwaarden Kraamhuur

 

Leest u deze vooraf goed door voordat u zich inschrijft, dat voorkomt veel discussies op de markt / braderie  als u zich afmeld voor een braderie.

 

Aanmelden

Voordat u de markt betreed dient u zich aan te melden op de markt bij een tent waar 2 van onze medewerkers u zullen ontvangen. De locatie waar de tent zal komen te staan krijgt u 1 a 2 dagen via de mail van ons door met daarbij ook de aanrij route. Bij de tent krijgt u uw plaats nummer. De borgkaartje van €20,- die krijgt u na dat de markt is afgelopen en uw plek schoon is achtergelaten na controle van één van onze medewerkers weer contant terug

LET OP: De borg word alleen terug geven als u uw plek netjes heeft achter gelaten en zonder het borg kaartje word de borg niet terug betaald ook niet achteraf want dan is er geen controle er meer over of de plek wel schoon is achter gelaten of niet.                        Dus bewaar het kaartje heel zorgvuldig. 

 

Auto

Op onze braderie in Assendelft, mag en kan u geen auto achter de kramen parkeren Alleen mits als u toestemming heeft gekregen van de organisatie dat u auto achter de kraam mag plaatsen maar anders is het alleen laden en lossen toegestaan , dit dient zo snel mogelijk te gebeuren om zo op stoppingen te voorkomen.  En u kunt daarna de auto elders in het dorp gratis parkeren. 

 

Afval

Op onze braderie in Assendelft dient u zelf uw afval mee naar huis te nemen, gooi deze niet in de gemeente afvalbakken. U maakt het afval, zorg er dan ook voor dat uw kraam schoon achter blijft. Mochten wij bij controle ontdekken dat u zich niet aan deze regels heeft gehouden zal u de borg die u vooraf bij de inschrijving heeft betaald niet aan u worden terug betaald. 

 

 
Stroom
 
U dient u zelf voor uw eigen haspel te zorgen van zo'n minimaal 30 meter (geen bouwlampen enz). Wij regelen dat er voldoende stroom is deze plekken is alleen in de buurt van de COOP en VOl = VOL.  Een Andere optie is dat u  zelf dan bij de bewoners kunt vragen misschien u tegen een kleine vergoeding daar dan stroom mag/kan afnemen. Bij onze braderie word het gebruik van stroom apart in rekening gebracht. Op uw factuur staat deze gespecificeerd.

 

 
Branchebescherming

In principe doen wij niet aan branchebescherming maar we proberen wel te streven om deelnemers welke 1 soort product verkopen of werkzaam zijn in 1 a 2 bepaalde branches. Maar wij kunnen daar u geen garantie voor geven.

 

Factuur en facturering

U ontvangt per markt een aparte bevestiging en factuur welke u vooraf dient te voldoen per bank uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de betreffende braderie dit geeft u dan pas recht op een definitieve plek. U hoeft als u meerdere markten bij ons boekt deze niet allemaal tegelijk te betalen. 

U bent pas ook verzekerd van een plek als u een bevestiging mail van ons hebt ontvangen. Later wanneer de braderie nadert zal er nog een mail naar u toe worden verzonden met de route en het tijdstip van aanmelding 

 

 

Betalingen op de markt dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen maar u betaald daar dan wel  €10,- extra voor.

in uiterlijke bijzondere gevallen zoals:

U heel kort voor de markt nog een kraam en of grond plaats bij ons heeft geboekt of op de dag zelf als meeloper aan komt.

 

Uitbouwen / extra ruimte

Indien u een kraam huurt, kunt u uw producten uitstallen op de kraam of de planken eruit halen en uw producten onder het dak van de marktkraam uitstallen. u huurt dus een kraam (ruimte van 4 meter breed en 2 meter diep). Indien u een uitbouw aan de kraam gaat maken of er een rekje / tafeltje enz. buiten deze kraam om gaat plaatsen, gebruikt u meer ruimte dan de overeengekomen of aangegeven. Deze extra ruimte zal naar rato met u worden afgerekend. Op sommige markten is het niet mogelijk om een rekje, tafeltje enz voor / naast de kraam te plaatsen.

 

 
Annulering en Betalingen voor u als deelnemer

 

Als u zich inschrijft voor een braderie geeft u aan dat er gewerkt gaat worden om voor u een plaats te reserveren voor een bepaald evenement. Bij het maken van deze reservering worden er kosten gemaakt. Na de reservering ontvangt u als u een plaats krijgt toegewezen een bevestiging met een factuur. Deze factuur dient u per bank vooraf over te maken.

Indien u na het ontvangen van de bevestiging en de factuur de braderie   25 dagen voor de braderie wilt annuleren dan zullen wij dit aan u door berekenen dit zal 25%  van de som. zijn.

 

Indien u een kraam heeft gereserveerd, deze heeft betaald en u komt om welke reden dan ook niet op de markt / braderie ontvangt u uw deelname geld en de borg NIET terug. 

Indien u een kraam heeft gereserveerd, deze contant op de markt wilt afrekenen en u komt om welke reden dan ook niet op de markt / braderie blijft u verplicht uw deelnamegeld aan ons te voldoen. Doet u dit niet, reserveren wij op andere markten geen kraam of grond plaats meer voor u totdat u het deelnamegeld heeft voldaan. En gebeurt dit meerdere malen dan zijn wij genoodzaakt om u op de zwarte lijst te zetten en dit houd in dat wij u dan niet meer zullen toelaten.

Mocht het zo zijn dat wij de braderie moeten annuleren vanwege zeer slecht weer, Dan houd u deze te goed voor de volgende braderie.

 

Aanvangstijd

U als deelnemer dient 1 uur voordat het evenement begint aanwezig te zijn. Bent u een uur voordat het evenement begint niet aanwezig, behoud De Saense Markten het recht uw grond plaats of kraam aan een andere deelnemer of meeloper toe te wijzen.

 

Regels onvoorzien

U als deelnemer dient op de markt of braderie de aanwijzingen en adviezen van de brandweer, politie en organisatie strikt op te volgen. In alle gevallen waarin de voorwaarden en regels niet voorzien, beslist de marktmeester.

 

Aansprakelijkheid

Wij van De Saense Markten stellen ons niet aansprakelijk voor gemaakte schade op de markt of aan derde u dient zelf een WA verzekering te hebben of een marktverzekering als u bij ons op de braderie wilt staan.

 

Brandveiligheid

U dient als u bij ons op de braderie staat met gas, een goedgekeurde brandblusser bij u te hebben en uw gasslangen mogen niet verouderd zijn.

Want u kunt door de brandweer gecontroleerd worden en mocht het niet in orde zijn dan kunt u verwijderd worden van de markt door de brandweer.

 

 

Tot slot

Bij het invullen van het inschrijfformulier dient u aan te vinken dat u akkoord gaat met onze marktreglement en voorwaarden, uitsluitend op deze wijze kunnen wij voor u een goede braderie organiseren. U bent dus op de hoogte van deze voorwaarden als u uw inschrijfformulier heeft verzonden, dan verwachten wij achteraf geen discussie met u. Inschrijven kan uitsluitend alleen via de inschrijfformulier op de website en deze te verzenden naar onze emailadres.