De Saensemarkten is in handen van ons team

Dit zijn:

Diana & Michael Groot

Theo van Veldhoven

 levering van de kramen:

Louise Wesselius van de zwart markt kramen.

‚Äč

Marktmeesters:

Diana Groot   

Michael Groot

Theo van Veldhoven

 

Reserve marktmeesters:

Patrick van Veldhoven

Kaylee Groot

Desteney Groot

Lorenzo Groot

 

Correspondentieadres

Dorpsstraat 837

1566 EH Assendelft

 

Contactpersoon: Diana Groot

E-mail: desaensemarkten@gmail.com

telefoon: 06.39. 56 .37 .82

Bankrekening: NL26 INGB 0795.9237.40

t.n.v D Groot - van Veldhoven